CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Đối tượng áp dụng chính sách bảo mật 

 • Áp dụng cho tất cả các khách hàng có hoạt động mua hàng tại công ty chúng tôi 
 • Chính sách bảo mật thông tin là cơ chế đảm bảo thông tin của khách hàng chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích mua hàng

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân, thông tin tổ chức của khách hàng được thu thập trong quá trình cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm thực hiện các công việc: 

  • Khai báo thông tin trong hóa đơn, hợp đồng cung cấp hàng hóa là sản phẩm dịch vụ 
  • Hỗ trợ giao nhận hàng 
  • Hỗ trợ quá trình bảo hành, bảo trì sản phẩm dịch vụ 
  • Lưu trữ và giải quyết các phát sinh (nếu có) sau mua hàng 

Phạm vi thu thập thông tin: 

  • Họ và tên người mua hàng 
  • Tên tổ chức 
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email
  • Mã số thuê( Nếu là tổ chức, doanh nghiệp )

3. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng 

Chúng tôi cam kết thông tin khách hàng thu nhập chi được sử dụng trong phạm vi cụ thể: 

 • Trong nội bộ công ty, phục vụ cho mục đích, giao nhận hàng và lắp đặt sản phẩm dịch vụ 
 • Một phần thông tin được chuyển cho đối tác giao nhận để hỗ trợ quá trình giao nhận hàng

4. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin khách hàng

 • Mstar Corp – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vi Tính Sao Mai

 • Địa chỉ: Tầng 1, 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
 • Điện thoại: 0943.199.449
 • Email: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Công ty cam kết tuân thủ các quy tác bảo mật thông tin của khách hàng và các Nguyên tắc Bảo Mật Quốc gia.