Nên dùng máy tính công nghiệp Axiomtek hay Shuttle DS77U?

Máy tính công nghiệp Axiomtek hay máy tính công nghiệp mini DS77U là những chiếc máy tính siêu mỏng không quạt. Chiếc DS77U tương thích tốt hơn cho môi trường mạng doanh nghiệp. Vậy nên dùng máy tính công nghiệp Axiomtek hay Shuttle?