Phần mềm backup dữ liệu cho server của NAS Synology có ưu điểm gì?

Phần mềm backup dữ liệu cho server là một giải pháp sao lưu không có agent làm trung tâm bảo vệ máy chủ Windows và Linux, giảm thiểu chi phí triển khai và quản lý. Vậy phần mềm này có ưu điểm gì? LH: ‭0909.514.461