Showing 1–12 of 65 results

Doanh nghiệp lớn - tập đoàn

Thiết bị lưu trữ SAN Synology UC3400

Doanh nghiệp lớn - tập đoàn

Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3400D

Thiết bị lưu trữ NAS cho doanh nghiệp

NAS Synology SA3610

Thiết bị lưu trữ NAS cho doanh nghiệp

Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3410

Thiết bị lưu trữ NAS cho doanh nghiệp

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2423RP+

Thiết bị lưu trữ NAS cho doanh nghiệp

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2423+

Thiết bị lưu trữ NAS cho doanh nghiệp

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1823xs+

Doanh nghiệp lớn - tập đoàn

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS923+

15,900,000 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.