Thiết bị lưu trữ 

Sản phẩm nổi bật

Thiết bị lưu trữ 

Phân khúc dành cho bạn

Dành cho người mới

9 Bước Cơ Bản Cho NAS Synology

Lắp đặt thiết bị NAS 

Lắp đặt thiết bị, lắp đặt ổ cứng
Cài đặt hệ điều hành DSM, cài đặt IP cho thiết bị NAS, cầu hình gộp card mạng
Hướng dẫn cấu hình Raid Disk của thiết bị NAS

Cài đặt và sử dụng các ứng dụng NAS

Hướng dẫn cài đặt thêm 1 số ứng dụng cho thiết bị NAS
Hướng dẫn tạo user, group, phân quyền truy cập thư trên thiết bị
Hướng dẫn cài đặt sao lưu và phục hồi bằng các ứng dụng Hyper backup

Tính năng nâng cao của NAS

Hướng dẫn kết nối thư mục chia sẽ từ máy tính Window, Mac, Linux
Cài đặt Quickconnect truy cập thiết bị NAS qua môi trường Internet
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng đồng bộ dữ liệu

Dành cho người mới

9 Bước Cơ Bản Cho NAS Synology

Bài viết hỗ trợ về Synology

Hướng dẫn dành cho bạn

Video hỗ trợ về Synology 

Video hướng dẫn cho người mới