Hướng dẫn sử dụng Remote Folder CIFS – NFS.

Remote Folder CIFS – NFS giúp bạn có thể kết nối các thư mục từ xa từ máy chủ từ xa (chẳng hạn như máy tính mạng hoặc các thiết bị NAS NAS khác) để điều hướng và quản lý các thư mục được gắn kết thông qua File Station.

1. Mount Remote CIFS shared folder.

Tools > Mount Remote Folder > CIFS Shared Folder.

 • Tại mục Folder: Chọn đường dẫn thư mục cần remote.
 • Nếu remote server yêu cầu quyền truy cập vào các thư mục remote thì nhập thông tin username, password vào
 • Click Browse để chọn hoặc tạo các đích đến lưu trữ trên NAS của bạn để mount remote folder.

 • Tick vào Mount automatically on startup, Nếu bạn muốn Synology Nas tự động mount remote folder mỗi khi hệ thống khởi động hoặc khởi động lại.
 • Click Mount để bắt đầu. Bạn có thể sữ dụng remote folder ngay trên Synology NAS của bạn.

2. Remote NFS shared Fodler.

 • Tools > Mount Remote Folder > NFS Shared Folder

 • Tại mục Folder: Chọn đường dẫn thư mục cần remote.
 • Chọn phiên bản NFS mong muốn and Transport protocol.
 • Click Browse để chọn hoặc tạo các đích đến lưu trữ trên NAS của bạn để mount remote folder.

 • Tick vào Mount automatically on startup, Nếu bạn muốn Synology Nas tự động mount remote folder mỗi khi hệ thống khởi động hoặc khởi động lại.
 • Click Mount để bắt đầu. Bạn có thể sữ dụng remote folder ngay trên Synology NAS của bạn.

Note:

 • NFSv4 chỉ hỗ trợ TCP protocol
 • Mout đồng thời tối đa là 100
 • Remote folder có thể mount được subfolder trong shared folder
Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.