Tag Archives: Synology 2022

Synology 2022: RT6600ax Wi-Fi 6 router, DSM 7.1 và tất cả thông báo của Synology

synology 2022 and beyond full note

Hầu như tất cả chúng ta đều thấy được rằng 2 năm 2020 và 2021 là những năm đặc biệt thách thức đối với tất cả mọi người trên toàn cầu. Đã có những thay đổi trong thói quen tại nơi làm việc, dù muốn hay không thì điều đó vẫn diễn ra. Và trong […]

Synology 2022 – Nâng cấp về bảo mật đăng nhập và kết nối mạng

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu những cập nhật về bảo […]

Synology 2022 – Cập nhật Surveillance Station 9.0 và ra mắt model mới DVA1622

Synology 2022 - Cập nhật Surveillance Station 9.0 và ra mắt model mới DVA1622

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu những cập nhật về bảo […]

Synology 2022 – Cập nhật các giải pháp mới cho người dùng cá nhân, gia đình

Synology 2022 - Cập nhật các giải pháp mới cho người dùng cá nhân, gia đình

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về các cập nhật các […]

Synology 2022 – Cập nhật toàn bộ hệ sinh thái Synology C2

SYNOLOGY 2022 - CẬP NHẬT SYNOLOGY C2

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ về các cập nhật toàn […]

Synology 2022 – Ra mắt RT6600ax với Wi-Fi 6 ba băng tần

Synology 2022 - Ra mắt RT6600ax với Wi-Fi 6 ba băng tần

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về giải pháp kết nối […]

Synology 2022 – Giải pháp mới sao lưu toàn bộ DSM

Synology 2022 - Giải pháp mới sao lưu toàn bộ DSM

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về giải pháp sao lưu […]

Synology 2022 – Cập nhật cả trên Synology Drive, Chat, Office và MailPlus

Giải pháp làm việc nhóm được nâng cấp

Vậy là sự kiện thường niên của Synology cũng chính thức được ra mắt trên toàn cầu. Và năm nay là Synology 2022 And Beyond. Do đó sẽ có những sự cập nhật cả về phần cứng lẫn phần mềm và trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về giải pháp làm việc nhóm! […]

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.