DHCP Server trên thiết bị NAS Synology.

Mỗi thiết bị kết nối cần một địa chỉ IP, nhưng gán chúng theo cách thủ công có thể nhanh chóng trở thành rắc rối. Tự động cấp phát IP cho toàn bộ mạng của bạn với một máy chủ DHCP như thế nào ?NAS Synology của bạn có thể hoạt động như một máy chủ DHCP và gán các địa chỉ IP động cho các máy khách DHCP bên trong mạng cục bộ của bạn.

Đặc điểm kỹ thuật

  • Hỗ trợ nhiều  subnets.
  • Address reservation của địa chỉ MAC.
  • Hỗ trợ tùy chỉnh DHCP.
  • Hỗ trợ tùy chỉnh Vendor.

TFTP and PXE

  • Cho phép các thiết bị khởi động qua mạng với hỗ trợ TFTP và PXE.
  • Thiết lập  TFTP phân quyền client chỉ cho phép đọc hoặc đọc / ghi.
  • Thiết lập giới hạn cấp với IP range.
  • Hỗ trợ tải các tập tin tải khởi động PXE từ các máy chủ TFTP từ xa.

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.