Hướng dẫn tạo User & Group trên các thiết bị Synology NAS

Hướng dẫn tạo User Group trên các thiết bị Synology NAS

Control-Panel-Synology-NAS-synologyvietnam.vn

Tạo User ( người dùng ) là một việc quan trong và cần thiết khi thiết lập NAS của người quản trị viên ,việc này nhằm tránh dữ liệu bị rò rĩ và thất thoát dữ liệu ra bên ngoài nhằm tránh những rủi ro về sau của Công ty, tổ chức hoặc cá nhân.

Có hai khái niệm cơ bản để khi muốn phân quyền người dùng đó là : 

User : Là tài khoản của mỗi người dùng 

Group: Là gồm nhiều User có tính chất công việc như nhau ( Group Kế Toán thì gồm các người dùng thuộc phòng kế toán , Group Kĩ Thuật gồm các người dùng thuộc phòng kĩ thuật  ….. )

1. Truy cập vào thiếị bị của bạn , gõ “find.synology.com” trên thanh tìm kiếm 

Searching-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

2. Tạo Group 

– Bước 1: Vào Control Panel và chọn Group

Group_Synology-NAS-synologyvietnam.vn

-Bước 2: Chọn Create 

Create-group-Synolgy-NAS-synologyvietnam.vn

– Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và nhấn Next

Group-information-Synology-NAS-synologyvietnam.vn

– Bước 4 : Cấp quyền truy cập cho Group và nhấn Next

Assign-shared-folder-permissions-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 5 : Tùy chọn giới hạn truy cập cho  từng thư mục

User-quota-setting-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 6 : Cấp quyền truy cập ứng dụng cho Group

Assign-application-permissions-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 7 : Chọn giới hạn tốc độ internet cho Group

Group-speed-limit-setting-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 8 : Nhấn để hoàn tất việc tạo Group

Comfirm-setting-SynologyNAS-synologyvietnam.vn2.Tạo User

-Bước 1: Vào Control Panel và chọn User User-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 2: Nhấn vào Create Create-user-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin bên dưới

User-Information-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

– Bước 4 : Chọn Group muốn join vào

Join-group-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

-Bước 5: Cấp quyền truy cập thư mục cho tài khoản cái này nếu đã thêm vào Group thì chúng ta không cần tick chọn nữa vì nếu đã add vào Group thì chỉ cần tùy chỉnh quyền trong Group thì nó sẽ tự động gán quyền đó User ( VD: Một Group KẾ TOÁN trong đó gồm nhiều nhân viên thì chúng ta chỉ cần gán quyền cho Group KẾ TOÁN thì những nhân viên thuộc Group KẾ TOÁN sẽ tự động được gán quyền theo Group đã tùy chỉnh  )

Assign-shared-folder-permissions-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

-Bước 6: Cấp quyền truy cập ứng dung cho người dùng 

Assign-application-permission-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

-Bước 7: Nhấn Apply để hoàn tất

Comfirm-setting-SynologyNAS-synologyvietnam.vn

Xem video hướng dẫn bên dưới để hiểu thêm:

http://https://www.youtube.com/watch?v=14zn-ihuozk#action=share

Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.