Làm thế nào để truy xuất file trên thiết bị NAS Synology thông qua FTP

Làm thế nào để truy xuất file trên thiết bị NAS Synology thông qua FTP

Overview

Thiết bị NAS Synology có thể đóng vai trò như một FTP server, cho phép người dùng có thể truy cập để chia sẻ thư mục và file thông qua môi trường Internet. Cấu hình FTP cho phép bạn chia sẻ rõ ràng thư mục trên thiết bị NAS Synology với user người dùng hoặc cho phép ẩn danh có thể truy nhập. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát, cũng như mã hóa dịch vụ, xem log hệ thống, và cấu hình giới hạn tốc độ truy cập.

Bài viết này hướng dẫn các bạn thực hiện các bước cơ bản để chia sẻ file lưu trữ trên NAS Synology thông qua giao thức FTP và các biến thể mã hóa của nó.

Contents

 1. Trước khi bắt đầu
 2. Cấu hình FTP Services
  • Enabling FTP Services
  • Advanced Settings
  • Allow Users to Access Shared Folders via FTP
  • Allow Anonymous Users to Access Shared Folders via FTP
 3. Accessing Files via FTP
  • Using Web Browsers
  • Using FTP Clients

1. Trước khi bắt đầu

Bài viết này giả định rằng bạn đã hoàn thành các bước:

 • Cài đặt thiết bị NAS Synology của bạn.
 • Cài đặt hệ điều hành DiskStation Manager (DSM)
 • Cấu hình thiết bị NAS Synology để có thể truy nhập ra Internet (see this tutorial).

Những thông tin về phần cứng cơ bản và cài đặt phần mềm, bạn có thể vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt nhanh cho sản phẩm Synology của bạn. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan tới bài viết này.

2. Setting up FTP Services

Đầu tiên, trước khi truyền tải bất kỳ dữ liệu nào với FTP, bạn sẽ cần bật tình năng FTP services trên thiết bị NAS  Synology của bạn. Phần bên dưới giải thích các cấu hình FTP cơ bản, cũng như cho phép người dùng đã đăng ký hoặc ẩn danh truy cập các thư mục được chia sẻ cụ thể qua FTP.

2.1 Enabling FTP Services

Phần này sẽ giải thích làm thế nào để bật tính năng FTP services trên thiết bị NAS Synology của bạn. Trước khi bắt đầu, chắn chắn rằng Router của bạn sẽ forward giao thức TCP cho thiết bị NAS với port 21 ( điều khiển kết nối mặc định), port 20 ( kết nối dữ liệu cho chế độ hoạt động) và 1025-65535 (kết nối dữ liệu cho chế độ dự phòng). Cấu hình Port forwarding có thể tìm thấy ở Control Panel > External Access.

 1. Truy nhập vào DSM sử dụng tài khoản thuộc về nhóm administrators.
 2. Truy nhập Control PanelFile Services > FTP.
 3. Lựu chọn một trong các lựu chọn sau và các chỉ định có liên quan:
  1. Enable FTP service (No encryption): FTP là giao thức mạng tiêu chuyển được sử dụng để truyền file, không có cơ chế mã hóa để bảo vệ thông tin (ví dụ: usernames, passwords, and files) trong quá trình truyền. Tuy nhiên, FTP cung cấp tốc độ truyền nhanh hơn và đòi hỏi ít tài nguyên hệ thống hơn.
  2. Enable FTP SSL/TLS encryption service (FTPS): FTPS là một phần mở rộng của FTP, bổ sung hỗ trợ bảo mật lớp vận chuyển (Transport Layer Security ) và bảo vệ lớp đường hầm (Secure Sockets Layer) giao thức mật mã bảo vệ thông tin ( VD: usernames, passwords, và files) trên các phiên vận chuyển. Tuy nhiên FTPS cung cấp tốc độ truyền tải chậm hơn và tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn để thực hiện mã hóa.
  3. Enable SFTP service: SFTP là một phần mở rộng giao thức truyền tải file để tạo vỏ bọc bảo vệ giao thức. SFTP chỉ cần một port TCP, và có thể chứng thực tên người dùng mà không cần mật khẩu thông qua khóa riêng và chung. Tuy nhiên, SFTP cung cấp tốc độ truyền tải chậm và tốn tài nguyên hệ thống để mã hóa.
  4. Nhấp vào Apply để lưu cấu hình.

Note:

 • Số port mặc định của giao thức FTP là 21. Khoảng port để dự phòng ( PASV) FTP có thể cấu hình từ 1025 tới 65535 và chứa tới 128 port. Tuy nhiên, phạm vi thay đổi dựa vào dòng sản phẩm NAS Synology.
 • Số port cho FTP có thể đặt từ 1 cho đến 65535, không bao gồm các số port đã dành riêng cho các dịch vụ hay giao thức khác, ví dụ như 20, 22, 23, 25, 80, 110, 137, 138, 139, 143, 199, 443, 445, 515, 543, 548, 587, 873, 993, 995, 3306, 3689, 5000, 5001, 5005, 5006, 5335, 5432, 8080, 8081, 9997, 9998, 9999, 50001, 50002, và eMule default ports: 4662 (TCP), 4672 (UDP).
 • Tài khoản “guest” không thể đăng nhập vào máy chủ thông qua FTP. Để cho phép người dung ẩn danh truy nhập chia sẻ thu mục thông qua FTP, xin theo dõi bài viết Allow Anonymous Users to Access Shared. Folders via FTP.
 • Chung tôi khuyến nghị nên sử dụng UTF-8 encoding cho FTP services. Cài đặt cấu hình trên máy con FTP phải giống như trên Synology NAS để truy cập dữ liệu được chính xác.

2.2 Advanced Settings

Trên trang Advanced Settings, bạn có thể quản lý nhật ký truyền file, mở quyền cho user ẩn danh truy cập chia sẻ thư mục. Để thay đổi cấu hình, tới Control Panel > File Services > FTP và nhấp vào Advanced Settings.

2.3 Allow Users to Access Shared Folders via FTP

Nếu một trong những user trên NAS Synology của bạn không thể truy nhập dữ liệu thông qua FTP, chắc chắn rằng user đó phải có quyền đọc hoặc ghi trên thư mục đó. Để thay đổi quyền đọc và ghi, xin theo dõi hướng dẫn bên dưới.

1. Truy cập vào DSM sử dụng user nằm trong nhóm administrators.

2. Đi tới Control PanelUser.

3. Lựa chọn user cần thay đổi quyền và nhấp chọn Edit.

4.Tới cửa sổ Permissions.

5. Gán quyền đọc và ghi của người dùng cho các thư mục cần chia sẻ bằng cách chọn vào các thư mục và quyền thích hợp.

6. Đi tới tab Applications.

7. Chắn chắn user đã được cấp quyền FTP service.

8. Nhấp chọn OK để lưu lại thay đổi.

9. Bây giờ user sẽ được truy cập để chia sẽ file thông qua FTP với user password đăng nhập NAS Synology của họ

2.4 Allow Anonymous Users to Access Shared Folders via FTP

Bạn có thể thay đổi cài đặt chia sẻ thư mục để cho phép người dùng ẩn danh có thể truy nhập FTP, cho phép chỉ định người dùng có thể truy nhập chia sẻ dữ liệu không cần nhập username và password. Để làm điều đó, bạn theo dõi các bước bên dưới:

1. Đăng nhập vào DSM sử dụng user trong nhóm có quyền administrators.

2. Đi tới Control Panel > Shared Folder.

3. Chọn thư mục bạn cần chia sẽ cho người dùng ẩn danh truy nhập và nhấp vào Edit.

4. Đi tới tab Permissions.

5. Chọn System internal user từ bảng danh sách xổ xuống.

6. Phân quyền đọc và ghi cho người dùng Anonymous FTP/WebDAV bằng cách tích vào mục chọn danh mục cấp quyền.

7. Nhấp OK để lưu cấu hình.

8. Bây giờ tới Control Panel > File Services > FTP.

9. Chọn Advanced Settings.

10. Tích chọn mục Enable Anonymous FTP.

11. Bây giờ người dùng có thể truy cập để chia sẻ dữ liệu thông qua FTP không cần nhập user và password.

3. Accessing Files via FTP

Sau khi bật tính năng FTP trên thiết bị NAS Synology của bạn, bạn có thể truy cập file thông qua FTP sử dụng trình duyệt web hoặc FTP client.

3.1 Sử dụng Web Browsers

Bài viết này sẽ trình bày các bước để truy cập dữ liệu thông qua FTP sử dụng trình duyệt web.

1. Mở trình duyệt web của bạn.

2. Trên thanh địa chỉ, nhập vào “ftp://” tiếp theo là địa chỉ IP NAS Synology của bạn hoặc địa chỉ DDNS. Ví dụ , “ftp://66.94.234.215” or “ftp://yourhostname.synology.me” .

3. Tùy vào cài đặt của bạn, bạn sẽ được chỉ dẫn để đăng nhập. Nhập username và password NAS Synology của bạn. Tài khoản bạn đăng nhập phải có quyền truy nhập dữ liệu đến địa chỉ bạn cần truy cập.

4. Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy cây thư mục đã chia sẽ trên thiết bị NAS Synlogy của bạn.

3.2 Using FTP Clients

Bài viết sẽ trình bài các bước để truy cập file thông qua FTP với FTP.

1. Mở ứng dụng FTP mà bạn sử dụng (Ví vụ FileZilla).

2. Nhập địa chỉ IP của NAS Synology hoặc địa chỉ DDNS vào trường Host.

3. Nhập username và password đăng nhập thiết bị NAS Synology của bạn vào trường tương ứng. User bạn nhập phải được phân quyền truy nhập chia sẻ dữ liệu.

4. Nhập số port mà thiết bị NAS Synology sử dụng cho dịch vụ FTP ( Mặc định số port là 21).

5. Click vào Connect(Quickconnect Nếu bạn sử dụng FileZilla).

6. Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy thư mục chia sẻ trên thiết bị NAS Synology của bạn.

chính sách mua hàng của Mstar Corp

 

Xem thêm các bài viết để biết thêm NAS Synology:

TẠI SAO DOANH NGHIỆP ĐỀU CẦN SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ – NAS SYNOLOGY

TẠI SAO MUA NAS SYNOLOGY TẠI MSTAR CORP

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TRÊN NAS SYNOLOGY

VÀ MODEL ĐỀ XUẤT

Model DS220+ DS420+ DS720+ DS920+
Số lượng users 10 – 20 users 10 – 20 users 20 – 30 users 20 – 30 users
Số lượng bay 2 4 2, có thể mở rộng lên 7 4, có thể mở rộng thành 9
System memory 2 GB DDR4 2 GB DDR4 2 GB DDR4 4 GB DDR4
Hỗ trợ SSD 2.5 “SATA SSD 2.5 “SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD 2.5 “SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD 2.5 “SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD
Giao thức Tập tin CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV
M.2 drive bay 2 (NVMe) 2 (NVMe)


THÔNG TIN LIÊN HỆ: MSTAR CORP

Hotline: 0943199449 – 0909514461

Email: [email protected]

Fanpage: https://www.facebook.com/mstarcorp/

Group hỗ trợ kỹ thuật: https://www.facebook.com/groups/synologyvn/

Website: mstarcorp.vn

Trụ sở: Tầng 1, 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. HCM

Chi nhánh Hà Nội : Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, 12 đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.