Proxy Server trên thiết bị Synology NAS

cover-proxyserver-synologyvietnam.vn

Proxy Server của Synology là sự bổ sung lý tưởng cho một cơ sở hạ tầng mạng hiệu quả và an toàn. Nó bao gồm nhiều tính năng như bộ nhớ đệm web, hạn chế truy cập nội dung và giám sát và lọc IP.

ProxyServer-synologyvietnam.vn

Proxy Server cung cấp kiểm soát bộ nhớ đệm và truy cập cho các dịch vụ dựa trên HTTP. Khi người dùng tạo một yêu cầu HTTP, Proxy Server sẽ lấy nội dung lưu trữ trong NAS của bạn, tăng tốc độ dịch vụ và tiết kiệm thời gian. Proxy Server cũng có thể từ chối người dùng truy cập các dịch vụ web hạn chế, giữ cho mạng của bạn an toàn và hiệu quả.

ProxyServer-synologyvietnam.vn

Đặc điểm kỹ thuật

  • Cache data to memory and disks
  • Access control to allow or deny any specific source IP or destination domain
  • Access Logs
  • Transparent Proxy for Wi-Fi hotspots

Các dòng sản phẩm hỗ trợ

17-series: FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS18017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+, RS217
16-series: RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, DS916+, RS816, DS416play, DS416slim, DS416j, DS416, DS716+II, DS716+, DS216+II,DS216+, DS216play, DS216se, DS216j, DS216, DS116
15-series: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815+, RS815RP+, RS815, DS415+, DS415play,DS715, DS215+, DS215j, DS115j, DS115
14-series: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414,DS214+, DS214play, RS214, DS214se, DS214, DS114, EDS14
13-series: DS2413+, RS10613xs+, RS3413xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213+, DS213j, DS213air, DS213
12-series: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS1512+, RS812+, RS812RP+, RS812, DS412+,DS712+, DS212+, RS212, DS212j, DS212, DS112+, DS112j, DS112
11-series: DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, DS1511+, DS411+II, DS411+, RS411, DS411slim, DS411j,DS411, DS211+, DS211j, DS211, DS111
*10-series: DS1010+, RS810+, RS810RP+, DS410j, DS410, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+, DS110j

Hướng dẫn triển khai Proxy Server

Updating…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.