Tạo iSCSI Target trên Synology NAS

Đăng nhập vào DSM với quyền admin.

Vào Storage Manager > iSCSI LUN, và chọn Create.

Chọn loại LUN mà bạn muốn sử dụng. (Regular Files)

 •  Nhập các thông tin cho iSCSI LUN:Name: nhập tên cho iSCSI LUN theo định dạng sauFormat Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID

  Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01

  Location: Lựa chọn nơi chứa LUN

  Thin Provisioning: Tùy chọn cho phép dung lượng lưu trữ của iSCSI Target được cấp phát động theo mức sử dụng.

  Advanced LUN features: có sẵn trên Ext4 File system. Thiết lập này có thể bật trong quá trình tạo iSCSI LUN và không thể thay đổi về sau.

  Advanced LUN allocation unit size: thiết lập kích thước đơn vị cấp phát tối ưu tùy theo từng loại ứng dụng.

  Capacity: nhập dung lượng của iSCSI Target theo GB.

  iSCSI Target mapping: chọn Create a new iSCSI Target.

  Click Next để tiếp tục

– Nhập các thông tin để tạo iSCSI Target:

Name: nhập tên iSCSI Target theo định dạng sau

Format Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID

Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01

IQN: nhập tên IQN cho iSCSI Target theo định dạng

Format Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID

Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01

Enable CHAP: CHAP sẽ yêu cầu iSCSI Initiators phải chứng thực trước khi có thể sử dụng iSCSI Target; Mutual CHAP sẽ yêu cầu cả initiators và Targets phải chứng thực lẫn nhau trước khi kết nối.

Click Next để tiếp tục.

– Xác nhận và click Apply để lưu các thiết lập.

– Bạn sẽ thấy iSCSI LUN với một iSCSI Target mới trong danh sách.

Synologyvietnam - list iSCSI

Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.