Hướng dẫn thiết lập Synology Drive ShareSync trên NAS Synology

Hướng dẫn thiết lập Synology Drive ShareSync trên NAS Synology

Synology Drive ShareSync là ứng dụng đồng bộ dữ liệu trên nhiều NAS Synology. Nó được tự động cài đặt cùng với gói Synology Drive Server trong DSM. Và trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thiết lập Synology Drive ShareSync.

Trước khi đi vào chi tiết, hãy tham gia cộng đồng những người dùng NAS để cùng tìm hiểu sâu hơn về NAS Synology tại đây nhé: Synology Vietnam | Hỗ trợ kỹ thuật – Giải Pháp NAS

Chú thích ban đầu:

 • NAS Synology cục bộ : NAS mà bạn đang vận hành Synology Drive ShareSync. Dữ liệu trên NAS này sẽ được đồng bộ hóa với NAS khác.
 • NAS Synology từ xa : NAS tập trung mà bạn muốn đồng bộ hóa dữ liệu trên NAS cục bộ.
 • Thư mục cục bộ : Các thư mục được chia sẻ trên NAS cục bộ .
 • Thư mục từ xa : Các thư mục được chia sẻ trên NAS từ xa .

Với Synology Drive ShareSync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu liền mạch giữa nhiều thiết bị NAS Synology.

Có thể theo dõi chi tiết trên video này nhé:

Chuẩn bị trước khi bắt đầu thiết lập Synology Drive ShareSync

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Synology Drive ShareSync, hãy nhớ kiểm tra những điều sau:

 1. Synology Drive Server đã được cài đặt trên tất cả NAS Synology mà bạn muốn đồng bộ hóa.
 2. Bạn đã bật Thư mục nhóm trên NAS từ xa của mình trong Synology Drive Admin Console > Team Folder.

Thiết lập Synology Drive ShareSync

Để đồng bộ hóa các tệp giữa NAS từ xa và cục bộ, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối.

Tạo một kết nối mới trên NAS cục bộ:

 1. Lần đầu tiên bạn mở Synology Drive ShareSync, trình hướng dẫn thiết lập sẽ xuất hiện. Nhấp vào Start Now để bắt đầu.
 2. Nhập địa chỉ IP (hoặc ID QuickConnect), tên người dùng và mật khẩu của NAS từ xa của bạn. Đối với người dùng tên miền, hãy đăng nhập bằng tên miền / tên người dùng của bạn. Đối với người dùng LDAP, hãy sử dụng “tên người dùng @ Base_DN” để đăng nhập. Bạn cũng có thể kết nối qua IPv6 hoặc dịch vụ proxy.
 3. Chọn các thư mục chia sẻ từ xa trên NAS từ xa mà bạn muốn đồng bộ hóa với NAS cục bộ. Nếu bạn muốn sửa đổi đường dẫn thư mục trên NAS cục bộ, hãy nhấp vào biểu tượng folder để chọn thư mục đồng bộ cục bộ. Nhấp vào Apply.

Ghi chú:

 • Bạn phải đăng nhập vào NAS cục bộ bằng tài khoản thuộc nhóm administrators để tạo kết nối Synology Drive ShareSync.
 • Để tìm ID QuickConnect của bạn, hãy đăng nhập vào NAS từ xa bằng tài khoản thuộc nhóm administrators và đi tới Control Panel > External Access > QuickConnect.
 • Nếu bạn không thể kết nối với NAS từ xa hoặc cho phép kết nối bằng thông tin đăng nhập người dùng của mình, vui lòng kiểm tra cài đặt mạng của bạn hoặc đi tới Control Panel trên NAS từ xa, nhấp vào Application Privileges > Synology Drive và đảm bảo quyền truy cập của bạn vào Ổ đĩa Synology đã được quản trị viên DSM kích hoạt.
 • Các thư mục và thư mục chia sẻ được gắn kết mà không có quyền ghi không thể được sử dụng làm thư mục đồng bộ hóa trên NAS cục bộ khi bạn cố gắng tạo kết nối.
 • Mỗi NAS cục bộ có thể kết nối với nhiều NAS từ xa, nhưng một NAS từ xa và một NAS cục bộ chỉ có thể được ghép nối một lần. Ngoài ra, không thể đặt thư mục chia sẻ cục bộ làm thư mục đồng bộ hóa cho nhiều NAS từ xa cùng một lúc. Ví dụ: thư mục abc trên NAS cục bộ A được sử dụng làm thư mục đồng bộ hóa để đồng bộ hóa giữa NAS cục bộ A và NAS từ xa X. Do đó, nó không thể được sử dụng làm thư mục đồng bộ hóa cho kết nối giữa NAS A cục bộ và bất kỳ NAS từ xa nào khác.
 • Đồng bộ hóa sẽ chỉ ở chế độ tải xuống nếu tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào NAS từ xa không có quyền ghi vào thư mục chia sẻ từ xa. Tương tự như vậy, nó sẽ chỉ đồng bộ hóa tải lên nếu bạn không có quyền ghi vào thư mục cục bộ trên NAS cục bộ.

Quản lý các kết nối trong quá trình thiết lập

Khi kết nối đã được tạo thành công, bạn có thể xem thông tin kết nối và sửa đổi các tác vụ đồng bộ hóa của mình.

 1. Chọn kết nối bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách kết nối trên bảng điều khiển bên trái.
 2. Trong tab Overview, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • Pause syncing: Tạm dừng đồng bộ hóa giữa NAS từ xa và cục bộ của bạn.
  • Resume syncing: Tiếp tục đồng bộ hóa giữa NAS từ xa và cục bộ của bạn.
  • Edit connection: Nhập thông tin đăng nhập của người dùng và bật SSL nếu muốn.
  • Unlink: Ngắt kết nối với NAS từ xa và xóa nó khỏi danh sách ở bảng điều khiển bên trái.

Ghi chú: Sau khi bạn hủy liên kết một kết nối, dữ liệu trong thư mục chia sẻ cục bộ trên NAS cục bộ sẽ vẫn còn trong khi cấu hình kết nối sẽ bị xóa.

Hướng dẫn đồng bộ hóa thư mục

Đồng bộ hóa một thư mục được chia sẻ:

Bạn có thể chỉ định thư mục được chia sẻ trên NAS từ xa mà bạn muốn đồng bộ hóa, cũng như thư mục trên NAS cục bộ sẽ được đồng bộ hóa với NAS từ xa.

 1. Chọn kết nối bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách kết nối trên bảng điều khiển bên trái.
 2. Trong tab Synced folders, bạn có thể tìm thấy tất cả các thư mục được chia sẻ trên NAS từ xa có thể được đồng bộ hóa.
 3. Đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh thư mục chia sẻ mà bạn muốn đồng bộ hóa trong cột Enable, sau đó bấm vào biểu tượng folder để chọn một thư mục đồng bộ hóa cục bộ. Bấm OK .
 4. Nhấp vào Save để áp dụng thay đổi.

Ghi chú:

 • Không thể đặt thư mục chia sẻ cục bộ làm thư mục đồng bộ hóa cho nhiều NAS từ xa cùng một lúc. Ví dụ: thư mục abc trên NAS A được sử dụng làm thư mục đồng bộ để đồng bộ hóa giữa NAS cục bộ A và NAS từ xa X. Do đó, nó không thể được sử dụng làm thư mục đồng bộ hóa cho kết nối giữa NAS A cục bộ và bất kỳ NAS từ xa nào khác.
 • Nếu bạn đã thiết lập điểm gắn kết trên NAS cục bộ, các tệp và thư mục dưới điểm gắn kết sẽ không được đồng bộ hóa.

Để đồng bộ hóa các thư mục hoặc tệp cụ thể:

Sau khi chọn một thư mục chia sẻ cục bộ, bạn có thể chọn các thư mục con cụ thể để đồng bộ hóa, cũng như chỉ định kích thước tệp tối đa và các loại tệp sẽ được đồng bộ hóa.

 1. Nhấp vào tab Synced folders và nhấp vào biểu tượng wrench bên cạnh thư mục được chia sẻ mà bạn muốn áp dụng cài đặt.
 2. Trong tab Folder, chọn hộp kiểm bên cạnh các thư mục và thư mục con bạn muốn đồng bộ hóa.
 3. Trong tab File filter, bạn có thể sửa đổi các cài đặt sau:
  – Filter By File Size: Trong trường trống bên cạnh Don’t sync files over, hãy nhập một số trong khoảng từ 0 ~ 10240000 (MB). 0 có nghĩa là không giới hạn.
  – Filter By File Type: Bỏ chọn các loại tệp được loại trừ khỏi đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể nhập tên tệp hoặc phần mở rộng tệp vào trường bên dưới và nhấp vào Add. Các tệp có tên hoặc loại tệp được chỉ định sẽ không được đồng bộ hóa.
 4. Nhấp vào OK và Save để áp dụng cài đặt.

Ghi chú:

 • Các tệp nằm rải rác trong lớp gốc của thư mục chia sẻ sẽ luôn được đồng bộ hóa trừ khi chúng được lọc ra bằng Bộ lọc tệp.
 • Chúng tôi không khuyến khích đồng bộ hóa và cộng tác trên các tệp Synology Office trên nhiều NAS. Các sửa đổi được thực hiện đối với các tệp giống nhau qua các NAS khác nhau có thể gây ra kết quả đồng bộ hóa không mong muốn.
 • Các tệp sẽ không được Synology Drive ShareSync đồng bộ hóa trong các trường hợp sau:
  – Đường dẫn thư mục hoặc tệp chứa bất kỳ ký tự nào sau đây:
  \ , /
  – Loại tệp là bất kỳ loại nào sau đây:
  .tmp , .temp , .swp , .lnk
  – Tên tệp bắt đầu bằng dấu ngã (~)
  – Tên tệp hoặc thư mục có hoặc chứa bất kỳ điều nào sau đây:
  @tmp
  @eadir
  .SynologyWorkingDirectory
  #recycle
  desktop.ini
  .DS_STORE
  Icon\r
  thumbs.db
  $Recycle.Bin
  @sharebin
  System Volume Information
  Program Files
  Program Files (x86)
  ProgramData
  #snapshot
  – Đường dẫn tệp dài hơn 2.048 ký tự.
  – Tên tệp dài hơn 255 ký tự.

Đồng bộ hóa các đặc quyền của thư mục được chia sẻ:

Synology Drive ShareSync cho phép bạn đồng bộ tệp giữa hai NAS với cài đặt chế độ đồng bộ linh hoạt.

 1. Chuyển đến tab Synced folders và nhấp vào biểu tượng wrench bên cạnh thư mục được chia sẻ mà bạn muốn áp dụng cài đặt đặc quyền của thư mục được chia sẻ.
 2. Chuyển đến tab Permission Settings và trong phần File sync mode , chọn chế độ đồng bộ hóa thư mục chia sẻ cục bộ của bạn.
 3. Nhấp vào OK và Save để lưu cài đặt của bạn.

Ghi chú:

 • Tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào NAS từ xa phải thuộc về nhóm administrators.
 • Nếu cài đặt đặc quyền trên NAS từ xa và NAS cục bộ không tương thích, chẳng hạn như thư mục chia sẻ đồng bộ hóa trên một NAS đang ở chế độ Windows ACL trong khi thư mục chia sẻ đồng bộ hóa trên NAS khác không ở chế độ Windows ACL, thì không thể cài đặt đặc quyền đã đồng bộ hóa. Vui lòng đi tới Control Panel > Shared Folder trên cả NAS từ xa và cục bộ, chọn thư mục được chia sẻ, nhấp vào menu thả xuống Action và nhấp vào Convert to Windows ACL để điều chỉnh cài đặt đặc quyền cho các thư mục chia sẻ từ xa và cục bộ sang Windows ACL .
 • Nếu NAS cục bộ và từ xa của bạn nằm trong các nhóm miền khác nhau, thì không thể đồng bộ hóa các đặc quyền của thư mục chia sẻ, ngay cả khi tùy chọn này được bật.

Đặt hướng đồng bộ hóa:

 • Chuyển đến tab Synced folders và nhấp vào biểu tượng wrench bên cạnh thư mục được chia sẻ mà bạn muốn đặt hướng đồng bộ hóa.
 • Tới các Permission Settings tab và dưới sự Sync direction, chọn một hướng đồng bộ hóa cho các thư mục được chia sẻ tại địa phương.
 • Nhấp vào OK và Save để lưu cài đặt của bạn.

Ghi chú:

Quá trình đồng bộ hóa sẽ chỉ ở chế độ tải xuống nếu tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào NAS từ xa chỉ có quyền chỉ đọc đối với thư mục được chia sẻ từ xa. Những thay đổi bạn thực hiện đối với thư mục hoặc tệp được chia sẻ trên NAS cục bộ sẽ không được đồng bộ hóa với NAS từ xa. Nếu bạn đã thiết lập điểm gắn kết trên NAS cục bộ, các tệp và thư mục dưới điểm gắn kết cũng sẽ không được đồng bộ hóa.

Thực hiện kiểm tra tính nhất quán nâng cao:

Synology Drive ShareSync so sánh các tiêu chí bổ sung như quyền băm, bit thực thi và tệp trong các trường hợp khác nhau khi cần hợp nhất để đảm bảo độ chính xác cuối cùng của đồng bộ hóa. Điều này có thể mất thêm thời gian và tài nguyên để hoàn thành các tác vụ đồng bộ hóa.

 • Nhấp vào tab Synced folders và nhấp vào biểu tượng wrench bên cạnh thư mục được chia sẻ mà bạn muốn để bật tính năng kiểm tra tính nhất quán nâng cao. Trong tab Permission Settings, chọn Enable advanced consistency check.

Xóa cơ sở dữ liệu:

Bạn có thể xóa cơ sở dữ liệu tác vụ đồng bộ trên một thư mục được chia sẻ trên NAS cục bộ.

 • Nhấp vào tab Synced folders và nhấp vào biểu tượng X màu đỏ (Xóa cơ sở dữ liệu đã đồng bộ hóa trên NAS cục bộ này) để xóa lịch sử kết nối và cài đặt của tác vụ đồng bộ hóa được định cấu hình trước đó của một thư mục chia sẻ.

Ghi chú:

 • Delete the synced database on this local NAS  này chỉ khả dụng khi bạn tạo một tác vụ và sau đó vô hiệu hóa nó.
  Sau khi bạn xóa cơ sở dữ liệu đồng bộ, dữ liệu trong thư mục chia sẻ cục bộ sẽ vẫn còn trên NAS cục bộ.

Thêm một kết nối mới

Bạn có thể kết nối một NAS cục bộ với nhiều NAS từ xa để đồng bộ hóa các thư mục.

 • Nhấp vào biểu tượng + ở góc trên bên trái. Trình hướng dẫn thiết lập sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn để thêm một NAS từ xa mới để đồng bộ hóa.

Đồng bộ hóa Nhật ký

Synology Drive ShareSync lưu giữ nhật ký đồng bộ hóa, cho phép bạn theo dõi các tệp bạn đã đồng bộ hóa và các sự kiện đã diễn ra.

Xem nhật ký Đồng bộ hóa:

Nhấp vào  biểu tượng Đồng bộ hóa nhật ký ở góc trên bên trái để xem nhật ký. Bạn có thể lọc các sự kiện theo thư mục chia sẻ cục bộ từ menu thả xuống ở góc trên bên trái.

Cài đặt

Để sửa đổi vị trí cơ sở dữ liệu:

 1. Nhấp vào biểu tượng Settings ở góc trên bên trái.
 2. Chọn một ổ đĩa từ trình đơn thả xuống Database location
 3. Nhấp vào OK và Save để thay đổi kho lưu trữ đồng bộ hóa của bạn.

Thiết lập hành động mặc định cho các tác vụ đồng bộ hóa được tiếp tục:

 1. Nhấp vào biểu tượng Settings ở góc trên bên trái.
 2. Chọn hành động mặc định mong muốn của bạn khi ứng dụng khởi động lại hoặc các tác vụ đồng bộ hóa được tiếp tục.
 3. Nhấp vào OK và Save để lưu cài đặt của bạn.

Chỉnh sửa cài đặt giải quyết xung đột tệp:

 1. Nhấp vào biểu tượng Settings ở góc trên bên trái.
 2. Chọn phương pháp giải quyết xung đột tệp mong muốn của bạn.
 3. Nhấp vào OK và Save để lưu cài đặt của bạn.

Ghi chú:

 • Vì một NAS từ xa cũng có thể được kết nối với nhiều NAS cục bộ, xung đột có thể xảy ra khi cùng một tệp được sửa đổi đồng thời. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể đặt quy tắc giải quyết xung đột.
 • Tick Rename to keep the discarded version để đảm bảo rằng trong trường hợp của một cuộc xung đột tập tin, Synology Ổ ShareSync sẽ đổi tên các tập tin bằng các nguyên tắc sau: [file name]_[local NAS name]_[time stamp]_Conflict.[file extension]. Ví dụ: document1.txtsẽ được đổi tên thành document1_local NAS name_20210101_Conflict.txt.

Kết luận

Hiện nay, Mstar Corp là Service Provider duy nhất của Synology tại Việt Nam. Có đội ngũ IT trình độ chuyên môn cao về NAS Synology cũng như các sản phẩm của Synology. Đã có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án từ doanh nghiệp nhỏ cho đến lớn, hay cả đơn vị chính phủ. Liên hệ ngay với đội ngũ Mstar Corp để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Tham gia Group những người dùng NAS Synology để cùng tìm hiểu sâu hơn về NAS Synology tại đây nhé: Synology Vietnam | Hỗ trợ kỹ thuật – Giải Pháp NAS

Xem thêm các sản phẩm của Synology TẠI ĐÂY

MODEL ĐỀ XUẤT

Model 1 Front 3 f ds1520 front b80953803f0c4583a61ea1332ec5091e master
DS220+

Mua ngay

DS920+

Mua ngay

DS1520+

Mua ngay

RS1619xs+

Mua ngay

Số lượng users 10 – 20 users 20 – 30 users 50 – 100 users 100 – 150 users
Số bay 2-bay 4 bays có thể mở rộng thành 9 bays 5 bays có thể mở rộng thành 15 bays 6 bays có thể mở rộng thành 16 bays
RAM 2 GB DDR4 4 GB DDR4 4 GB DDR4 8 GB DDR4 ECC UDIMM
Hỗ trợ SSD 2.5 “SATA SSD 2.5 “SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD 2.5 “SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD 3.5″ SATA HDD

2.5″ SATA HDD

2.5″ SATA SSD

M.2 2280 NVMe & SATA SSD

M.2 drive bay 0 2 (NVMe) 2 (NVMe) 2 (NVMe & SATA)

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ: MSTAR CORP

Hotline: 0943199449 – 0909514461

Email: [email protected]

Fanpage: https://www.facebook.com/mstarcorp/

Group hỗ trợ kỹ thuật: https://www.facebook.com/groups/synologyvn/

Website: mstarcorp.vn

Store: https://store.mstarcorp.vn/

Trụ sở: Tầng 1, 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. HCM

Chi nhánh Hà Nội : Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, 12 đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 

 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.