Cách đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

Trong thế giới kỹ thuật ngày nay, việc quản trị hệ thống từ xa trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, và việc sử dụng giao thức SSH để truy cập vào DSM/SRM với quyền root là một phương pháp phổ biến và hiệu quả. Trong bài viết này, Mstartech sẽ hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, khi bật dịch vụ SSH có thể mang lại các rủi ro về bảo mật cho hệ thống của bạn. Vì thế, chỉ bật nó chỉ khi cần thiết và tránh thay đổi cấu hình hệ thống.

Bật dịch vụ SSH để đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

 • Đi đến trang cài đặt terminal trên thiết bị Synology của bạn:
  • NAS Synology: Bảng điều khiển DSM > Terminal & SNMP > Terminal
  • Router Synology: Bảng điều khiển SRM > Dịch vụ > Dịch vụ hệ thống > Terminal
 • Chọn Bật dịch vụ SSH.
 • Chỉ định một số cổng cho kết nối SSH và lưu cài đặt. Để đảm bảo an toàn hệ thống, chúng tôi đề xuất thay thế cổng mặc định 22 bằng một cổng khác.

Đăng nhập từ Windows 10, macOS hoặc Linux

Đối với DSM 6.0 / SRM 1.3 hoặc mới hơn

 • Khởi chạy ứng dụng terminal trên máy tính của bạn:
  • Windows 10: Windows PowerShell
  • macOS: Terminal.app
  • Linux: Terminal
 • Nhập lệnh sau và nhấn Enter:
Command Example
ssh DSM/SRM admin account@DSM/SRM IP address -p SSH port number ssh [email protected] -p 22
 • Nhập mật khẩu của tài khoản quản trị viên của DSM/SRM của bạn.
 • Nhập sudo -i và nhấn Enter.
 • Nhập lại mật khẩu của tài khoản quản trị viên của DSM/SRM của bạn và nhấn Enter.
 • Bạn hiện đã đăng nhập vào DSM/SRM của mình với quyền root qua SSH.

Cách đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

Đối với DSM 5.2 / SRM 1.2 hoặc cũ hơn

 • Khởi chạy ứng dụng terminal trên máy tính của bạn:
  • Windows 10: Windows PowerShell
  • macOS: Terminal.app
  • Linux: Terminal
 • Nhập lệnh sau và nhấn Enter:
Command Example
ssh root@DSM/SRM IP address -p SSH port number ssh [email protected] -p 22
 • Nhập mật khẩu của tài khoản mặc định “admin”.
 • Bạn hiện đã đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH.

Cách đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

Đăng nhập từ các phiên bản Windows cũ hơn để đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

Các phiên bản Windows cũ hơn (ví dụ: Windows 7) yêu cầu phần mềm của bên thứ ba để thiết lập kết nối SSH đến các thiết bị Synology. Chúng tôi lấy phần mềm PuTTY làm ví dụ trong các bước sau.

Đối với DSM 6.0 / SRM 1.3 hoặc mới hơn

 • Khởi chạy PuTTY trên máy tính của bạn.
 • Nhập “DSM/SRM admin account@DSM/SRM IP address” vào trường Host Name (or IP address), ví dụ: “[email protected]”.
 • Nhập cổng SSH của DSM/SRM của bạn vào trường Port, ví dụ: 22.
 • Nhấp vào Mở.
 • Đăng nhập từ các phiên bản Windows cũ hơn để đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSHNhập mật khẩu của tài khoản quản trị viên của DSM/SRM của bạn.
 • Nhập sudo -i và nhấn Enter.
 • Nhập lại mật khẩu của tài khoản quản trị viên của DSM/SRM của bạn và nhấn Enter.
 • Bạn hiện đã đăng nhập vào DSM/SRM của mình với quyền root qua SSH.

Đăng nhập từ các phiên bản Windows cũ hơn để đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

Đối với DSM 5.2 / SRM 1.2 hoặc cũ hơn

 • Khởi chạy PuTTY trên máy tính của bạn.
 • Nhập “root@DSM/SRM IP address” vào trường Host Name (or IP address), ví dụ: “[email protected]”.
 • Nhập cổng SSH của DSM/SRM của bạn vào trường Port, ví dụ: 22.
 • Nhấp vào Mở.

Đăng nhập từ các phiên bản Windows cũ hơn để đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

 • Nhập mật khẩu của tài khoản mặc định “admin”.
 • Bạn hiện đã đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH.

Đăng nhập từ các phiên bản Windows cũ hơn để đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH

Ghi chú:

 • Để tăng cường bảo mật của các kết nối SSH, bạn cũng có thể tránh các cổng được liệt kê trong bài viết này.
 • Các tài khoản sau có sẵn để đăng nhập SSH với quyền root:
  • DSM 6.0 / SRM 1.3 và mới hơn: Người dùng trong nhóm quản trị viên
  • DSM 5.2 / SRM 1.2 và cũ hơn: root

Trong việc quản lý hệ thống NAS của bạn, việc đăng nhập vào DSM/SRM với quyền root qua SSH không chỉ là một phương tiện để tăng cường bảo mật mà còn là một cách linh hoạt để quản trị hệ thống từ xa một cách hiệu quả. Khi bạn mua NAS tại Mstartech, bạn không chỉ đầu tư vào sản phẩm mà còn nhận được sự hỗ trợ online miễn phí trọn đời, giúp bạn sử dụng hiệu quả và giải quyết triệt để vấn đề khác liên quan đến quản trị hệ thống NAS Synology.

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.