SSO Server trên thiết bị Synology NAS.

cover-sso-server-synologyvietnam.vn

Single sign-on (SSO) xác thực để loại bỏ sự không hiệu quả khi đăng nhập vào từng dịch vụ web một. Bạn sẽ có thể đăng nhập vào các ứng dụng web của Synology với một tài khoản DSM duy nhất.

sso-synologyvietnam.vn_01

SSO Server cung cấp kiến trúc đăng nhập đơn để tích hợp tất cả các ứng dụng web của bạn. Bạn chỉ cần thêm tập lệnh client vào máy chủ SSO vào trang đăng nhập gốc của tất cả các ứng dụng web của mình. Khi người dùng đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng web nào của bạn với tên người dùng / mật khẩu của họ, họ sẽ không phải nhập lại thông tin đăng nhập để truy cập các ứng dụng web khác.

sso-synologyvietnam.vn_02

Các dòng sản phẩm hỗ trợ

17-series: FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS18017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+, RS217
16-series: RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, DS916+, RS816, DS416play, DS416slim, DS416j, DS416, DS716+II, DS716+, DS216+II,DS216+, DS216play, DS216se, DS216j, DS216, DS116
15-series: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815+, RS815RP+, RS815, DS415+, DS415play,DS715, DS215+, DS215j, DS115j, DS115
14-series: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414,DS214+, DS214play, RS214, DS214se, DS214, DS114
13-series: DS2413+, RS10613xs+, RS3413xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213+, DS213j, DS213air, DS213
12-series: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS1512+, RS812+, RS812RP+, RS812, DS412+,DS712+, DS212+, RS212, DS212j, DS212, DS112+, DS112j, DS112
11-series: DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, DS1511+, DS411+II, DS411+, RS411, DS411slim, DS411j,DS411, DS211+, DS211j, DS211, DS111
*10-series: DS1010+, RS810+, RS810RP+, DS410j, DS410, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+, DS110j




Bài viết liên quan

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.